Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

                                              

PÓTLÁS

 

Szonett helyett

néhány szavam.

Kötet helyett

hitem, ha van.

Csókok helyett

könny és sóhaj,

álmok helyett

tisztes óhaj.

Szavak helyett

testbeszédünk….

Válasz helyett:

jó hogy élünk.

 

Nagyszénás, 2010-07-16

 

LOKÁLIS

(Hátterek)

Oázisom voltál,

de most kiszáradok.

Egemen felhők helyett

kóbor varjúhadak

feketéllnek,

s ha leszállnak

friss havamon,

csak a múltam

tapossák semmivé.

Vészjósló károgásuk

csak megszokottság,

vagy csak természetük

igazi arca.

Nekik ének,

nekem riasztó hangzavar,

s a gondok tengerén

vágyom egy sziget-csönd

béke-nyugalmát.

Már erdőm sincs.

Fáim, bokraim helyén

elfogyó talaj rögein

felejtett parlagon

felmagzik a gaz.

Sivatag helyett

most ez is vigasz.

 

Nagyszénás, 2010-07-16

 

LA MER

 

Megmutatnám

a tengert,

de még én se láttam.

Álmomban

már jártam ott,

s a fövényre vigyáztam.

Elhagyott kagyló héjában

az igazat kerestem.

Bíborra festett ég alatt

a morajba szerettem.

Szelekkel futottam versenyt,

habokkal homokba véstem:

kéklő tenger, nagyságodat

most már megértem.

Nagyszénás, 2010-07-16

 

Szittya sztrájk

 

   A teremben mindenki piros szalagot viselt. Ki a bal mellén, ki a bal gallérján. Összefogta őket a közös jelkép, a cél, a lassan három hete tartó odafigyelés, vita, harc, küzdelem. Néhányukon már látszottak a kimerülés jelei. Volt aki sápadt volt, egyesek arcán, a szemük körül fekete karikák jelezték a kevés alvást, az álmatlanságot.

    Egyvalaki azonban frissnek és furcsa mód energiával teltnek tűnt.Bár folyton telefonált, gyűjtötte az információkat, tájékoztatta a körülötte levőket, mégse mutatta fáradt ember benyomását. Szemüvegét, haját igazgatva járkált fel alá. Mindenkihez volt egy jó szava. Lelkesítette a fáradókat, megbeszéléseket szervezett. Ő volt a sztrájk élő lelke.Most is épp hívást fogadott. Telefonnal a bal fülén beszélt jellegzetes hangján, közben jobb kezében lévő tollával vázlatokat készített a hallottakról.A telefont letéve még egyszer végig olvasta a jegyzet tartalmát, majd kezével megálljt intve figyelmet kért a jelenlévőktől.Miután végre mindenki elcsendesedett és rá figyelt, reszelős, kissé érdes hangján hozzá fogott ismertetni a telefonban hallottakat:

   Sztrájkoló Társaim, Barátaim ! A kormány és a munkaadók legutolsó ajánlatát szeretném felolvasni nektek. Jól figyeljetek!

       Mi,a Szittyaföldi Köztársaság Kormánya,Közalkalmazottak,

Köztisztviselők,Gyáriparosok, Szittyaföldi Állami Vasutak, SZALÉV, a bányászat, erdőgazdaság és mezőgazdaság vezetőiből álló tárgyalócsoport tagjai lehetetlennek és teljesíthetetlennek tartjuk a Sztrájk Bizottság által megfogalmazott kéréseket. Végső ajánlataink a következőek.

    .Lehetetlennek tartjuk az ötnapos munkahét bevezetését. Maximum négy napban látjuk megvalósíthatónak a dolgozók foglalkoztatását.

        A napi munkaidő sem lehet több mint hat óra. Az önök nyolc órás      munkaidő igénye is csak hiú ábránd.

Hogy képzelik, hogy csak fél órát akarnak ebédelni??? Egyenek csak másfél óráig!

Megalázónak tartjuk, hogy önök akarják fizetni a munkahelyre való utazásukat.Ezentúl az utazási költségeken kívül napi 1000 Ft -ot fogunk fejenként fizetni egyéb költségekre (pl. újság, kávé, sör, szendvics).

Nem támogatjuk a térítési díjas meleg étkeztetés önerőből való finanszírozását.Kötelezően: aki benn étkezik a munkahelyén, annak mi fizetjük a teljes árát,valamint kötelezően haza kell vinni egy-egy adagot családtagonként!

Az éves szabadságot sem engedhetjük 50 nap alá! Ezen kívül nem az éves szabadság terhére el kell hogy menjenek családostól nyaranta két, telente egy hét üdülésre.Amennyiben lehet külföldre. Hazai nyaralást csak végső esetben fogadunk el. A költségeket felerészben az állam,fele részben a vállalat fizeti,plusz napi,fejenkénti 3-3000 forint költőpénz!

Munkaruhát kérésük ellenére nem áll módunkban két évente cserélni. A kihordási idő fél év, nagyon indokolt esetben 9 hónap.

Mi az, hogy csak 25%-os béremelést szeretnének????? Ezt a pofátlanságot is kikérjük magunknak! Mi minimum a 40%-ot tartjuk elfogadhatónak, de ha az infláció nem haladja meg az 1%-ot, akkor a béremelés mértékét 50%-ban határozzuk meg. Ezen kívül a dolgozó által választott devizában havonta a hobbi költségekre kiutalunk fejenként 50 ezer forint értékű szabadon felhasználható zsebpénzt.

Az adóalap csökkentését, és az adósávok emelését hiába kérik. Nem áll módunkban a kért 40%-os adót kiróni. (A tavalyi 8% is méltánytalanul magas volt.)

Ezen kívül minden dolgozó és a dolgozók családtagjai is ajándék csomagot kapnak névnapra, születésnapra, házassági évfordulóra,karácsonyra, húsvétra, Valentin napra, pünkösdre, hamvazó szerdára, nagyböjtre stb. Valamint havonta egyszer,be nem jelentett időpontban meglepetés” csomagban lesz részük.

A döntés ellen nem fogadunk el semmiféle módosító javaslatot, nem vagyunk hajlandók keményítésekre, szigorításokra.

Nos, barátaim..... mit szóltok????? Rövid döbbenetes csend és hallgatás után néhány ember szemében könnycseppek jelentek meg. Egymás után mindenki levetette magáról a piros szalagot, majd fejet lehajtva szomorúan, mogorván elindultak hazafelé. Bánatuk, jogos haragjuk érthetően ott látszott testtartásukon, hisz ez az embertelen kormány újra semmibe vette kéréseiket, akaratukat. Kénytelenek lesznek ezek után heti négy napon, napi hat órában bejárni a munkahelyre átlagban az eddigi havi 110 ezer forint helyett majd 200 ezer forintért..... a többiről már ne is beszéljünk.....

Hát emberek ezek????? Mondogatták egyre többen. Lassan vonultak a kijárat felé. Nagy undorral vették át a bejáratnál a sztrájk befejezéséért kirótt egyszeri 100 ezer forintos „jutalmat”, az egy üveg Chivas Regal whiskey-t, a 20 ezer forintot érő hideg élelem utalványt, valamint a 40 ezer forint értékű utazási csekket.

                                              Istenem hová jutottunk …..

 

 

    Néhány  közérdekű dolog Szittyaföldről. 

 

 

 

       Teljes neve:  Szittyaföldi Köztársaság (1989. huszonharmadik hó tizedike óta)

       Fővárosa:   Tudabest

       Területe:  10 300 000 km2

       Lakossága: 93030 fő

       Nagyobb folyói: Tusza, Dina, Sörök (Sötét-,Világos-és Lassú-Sörök), Bára, Keverék,

                                    Hacsek, Jopi,stb...

       Nagy állóvizei:   Talabon, Tusza-tó

       Pénzneme:   Ázsió ( a forint bevezetését 2012-2013 körül tervezik)

       Népek:  96% szittya, egyéb népek: dojcs, tót, késődák,északszlávok

       Természetföldrajzi jellemzők:  az ország Ázsia középső részén fekszik, Tótland,

        Késődákia,Sógorland,Észak-szláv utódállamok és Lukraine között

        területének nagy része magashegység( Déli-magashegység, Tuszántúli-magas

        hegység, Uralalja),kisebb része felföld (Felföld, Kis-Felföld) a felföldet

        három részre oszthatjuk: Dináninnen,Tuszáninnen és Tusza-Dina-möge

       A Talabontól északra a Tuszántúli-domvidék húzódik

       Rövid történet:  a szittyák a kutatások szerint Európából érkeztek kb. ezerszáz

      éve.Érkezésük után pár évig még kalandozgattak kelet felé, riogatva

      a békés ázsia népeket. majd államot alapítottak, levetették a kereszténységet.

      történelmük során meghódították Mongolföldét (szittyajárás), 150 évig gyarma-

     tosíttták Félholdlandot, majd háromszáz évig adtak királyokat Sógorlandnak,

     győztes háborút vívtunk a Szittya-Sógor-Monarchia tagjaként, jutalmul

     hozzájuk csatoltak egy csomó nem szittyalakta teületet, megháromszorozva

    az addig terület nagyságát (egyes körök ennek jogosságát azóta is

   vitatják), majd szintén győztesen kerültek ki egy másik háborúból, de rászokva

   a cigire szívtak negyven évig.

   Az ország alapító tagja az Ázsiai Uniónak.

  Szittyaland vaktérképe 

 

Kép

1- Tusza  2 - Dina  3 - Talabon   4 - Tudabest   5 - Sörök   6 - Késődákia 

7 - Észkszláv utódállamok   8 - Sógorland   9 - Tótland   10 - Lukrajna

 

Az IQ-teszt oldal

Képes-Kakukk rejtvényének

megfejtése és magyarázata.

 

I. London,Párizs,Róma és Madrid látképe.

Megoldás: Madrid. Eddig nem rendezett olimpiát.

 

II. Pompeii, Kréta, Bologna és Firenze látképe.

Megoldás: Kréta  Nem Olaszország része.

 

III. Manchester United, Real Madrid, Manchester City, AC Milan

Megoldás: Man.City  Eddig még nem nyert BEK-et, vagy BL-t.

 

IV: Japán, Új-Zéland, Brazília és Kuba

Megoldás:  Brazília   Nem szigetország.

 

V. A Merkúr, a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz képe.

Megoldás: Merkúr   Ez kőzetbolygó, a többi gázbolygó.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.